Організатори торгів

В ДОПОМОГУ Комітет з конкурсних торгів — Державні замовники ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ!

СПЕКТР ПОСЛУГ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ:

закупка

1. Організація і проведення реальних конкурсних торгів.
Наші експерти вивчать ринкову кон’юнктуру на кожен конкретний предмет закупівлі відповідно до виділених державних коштів, обсягу закупівлі та вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель», допоможуть визначити оптимальну процедуру закупівлі.

2. Експертиза документації конкурсних торгів на предмет правильності її оформлення, правомірності її вимог, відповідності чинному законодавству.

3. Розробка документації конкурсних торгів, специфікацій, ділової документації.
Підготовка та оформлення документації конкурсних торгів з урахуванням специфічних потреб організації та вимог законодавства. У кожній окремій процедурі закупівлі наші фахівці розробляють індивідуальну програму організації та проведення торгів (від прийняття рішення до виконання договору), надають шаблони типових документів, а також супроводжують торги.

4. Надання інформаційної, консультаційної, методичної та іншої допомоги при підготовці та проведенні торгів:
— Підготовка та подача оголошення про торги;
— Розміщення необхідних документів та інформації в спеціалізованих інформаційних Інтернет-системах та міжнародних виданнях;
— Ведення протоколів засідань комітетів з конкурсних торгів;
— Оформлення процедур переговорів з учасниками;
— Оформлення звітів по процедурах торгів;
— Оформлення статистичної звітності за формою 1-торги;
— Формування проектів договорів на закупівлю;
— Оперативне надання роз’яснень спірних питань;
— Підготовка техніко-економічних обгрунтувань для застосування специфічних процедур закупівель;
— Захист інтересів замовника в суді;
— Пошук потенційних постачальників (виконавців);
— Проведення маркетингових досліджень тощо.

5. Розробка положень, нормативних та методичних документів з організації та проведення конкурсних торгів.

6. Складання експертних висновків з конкретних питань і ситуацій, що виникають в процесі проведення процедур закупівель.

7. Консультаційне обслуговування.
Оперативні консультації експертів з особливостей конкурсних торгів (організаційним, правовим і т. д.), а також з питань, пов’язаних з укладенням договору за підсумками торгів.

8. Залучення експертних організацій та незалежних консультантів.

9. Проведення семінарів і лекцій з теоретичних і практичних аспектів державних закупівель Україна.

10. Розробка унікальних методичних посібників за особливостями організації процедур закупівель в Україну та участі в них.

11. Аудит проведених раніше торгів з оформленням експертних висновків про правомірність проведення процедур, із зазначенням порушень, недоліків та рекомендацій щодо їх усунення в майбутньому.

З НАШОЇ ДОПОМОГОЮ ВАШІ ПОТРЕБИ БУДУТЬ Забезпечити своєчасне та НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНО БЕЗ ЗАЙВИХ ЗУСИЛЬ І ВИТРАТ! ВАШІ ПРОБЛЕМИ СТАНУТЬ НАШИМИ Першочерговим завданням! Організаторів торгів